ห้องพักพนักงานโรงแรม เทวาศรม

เขาหลัก จังหวัดเพชรบุรี

มูลค่าโครงการ

16,500,000 บาท

ระยะเวลา

12 เดือน

ลักษณะงาน

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) 2 ชั้น
พื้นที่ 950 ตารางเมตร

Contact US

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาพร้อมส่งทีมงานที่มีประสบการณ์เข้าไปดูหน้างานในการก่อสร้าง