บ้านพักอาศัย 5 ชั้น (วิทยุ)

มูลค่าโครงการ

5,200,000 บาท

ระยะเวลา

12 เดือน

ลักษณะงาน

งานปรับปรุงต่อเติม

Contact US

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาพร้อมส่งทีมงานที่มีประสบการณ์เข้าไปดูหน้างานในการก่อสร้าง